Historia SMZK

  • Historia Stowarzyszenia

    Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej powstało w latach 70. XX w. Działacze społeczni w środowisku Krzeszowic: Władysław Bulek, Stanisław Klich, Marian Książkiewicz utworzyli 6 maja 1975 r. Społeczny Komitet Organizacyjny Izby Regionalnej w Krzeszowicach, a w nieodległej przyszłości zorganizowali muzeum regionalne w Krzeszowicach. SKOIR już w 1975 r. został zarejestrowany w Urzędzie Miasta-Gminy Krzeszowice jako Towarzystwo Regionalno-Kulturalne im. Kazimierza Wyki.
    ...

  • Kalendarium (lata 1978-2013)

    5 marca 1978 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej (SMZK). Wybrano władze – funkcję prezesa powierzono inż. Januszowi Kopczyńskiemu. Ideą działalności Stowarzyszenia stało się wykorzystywanie walorów historycznych, gospodarczych, uzdrowiskowych, kulturalnych i turystycznych regionu krzeszowickiego dla celów wychowawczych, integracyjnych i rekreacyjnych. Nazwa „ziemia krzeszowicka”, po raz pierwszy użyta na tym zebraniu, została wpisana w przyjętą nazwę Stowarzyszenia.
    ...