Kalendarium (lata 1978-2013)

Historia SMZK » Kalendarium (lata 1978-2013)

5 marca 1978 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej (SMZK). Wybrano władze – funkcję prezesa powierzono inż. Januszowi Kopczyńskiemu. Ideą działalności Stowarzyszenia stało się wykorzystywanie walorów historycznych, gospodarczych, uzdrowiskowych, kulturalnych i turystycznych regionu krzeszowickiego dla celów wychowawczych, integracyjnych i rekreacyjnych. Nazwa „ziemia krzeszowicka”, po raz pierwszy użyta na tym zebraniu, została wpisana w przyjętą nazwę Stowarzyszenia.
1978    W piątą rocznicę śmierci Andrzeja Stopki, wspólnie z Krakowskim Oddziałem PTTK, zorganizowano zlot turystyczny „Stopkowymi śladami” z zakończeniem w Siedlcu, gdzie mieszkał artysta.
1979    SMZK było współorganizatorem „Dni Krzeszowic” w Krakowskim Domu Kultury „Pałac pod Baranami”. Zaprezentowane zostały dwie wystawy: Przeszłość historyczna Krzeszowic i Karykatury Andrzeja Stopki.
1980    Z inicjatywy SMZK, przy współpracy SMZK z Urzędem Miejskim w Krzeszowicach obchodzono w 1980 roku dwusetną rocznicę działalności uzdrowiska w Krzeszowicach. Z tej okazji zorganizowana została sesja popularno-naukowa na temat wykorzystania krzeszowickich wód leczniczych w przeszłości i współczesnych możliwości ich wykorzystania.
Wspólnie z krakowskim oddziałem PTTK zorganizowano w Krzeszowicach zlot turystyczny pod hasłem „200 lat uzdrowiska w Krzeszowicach”.
1981    SMZK w współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Koło AGH zorganizowało w Krzeszowicach VI Forum Dyskusyjne zatytułowane „Problemy Ekologiczne Ziemi Krzeszowickiej”; nakładem PKE Koło AGH wydano publikację z materiałami z Forum.
1982    Staraniem SMZK w dwóch salach „starego pałacu” Potockich zorganizowano w Krzeszowicach Izbę Regionalną.
Z okazji 120. rocznicy powstania styczniowego, szczególnie dla uczczenia św. Rafała Kalinowskiego, uczestnika powstania, karmelity i przeora klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Czernej, SMZK zorganizowało w refektarzu czerneńskiego klasztoru okolicznościowy poranek słowno-muzyczny.
Wraz z krakowskim oddziałem PTTK SMZK zorganizowało w Krzeszowicach zlot turystyczny „Wiosna 82”, w którym uczestniczyli mieszkańcy całego województwa.
SMZK uczestniczyło w zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz redakcję „Kuriera Polskiego” V Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej regionu – bliżej kraju”, który promował osiągnięcia 1982 roku. Mimo rygorów stanu wojennego stowarzyszenie otrzymało trzecią nagrodę.
SMZK we współpracy z Urzędem Miejsko-Gminnym w Krzeszowicach i krzeszowicką Parafią Rzymskokatolicką wyremontowało „Siarczankę” (dawną pijalnię wody siarczanej) – zwaną kapliczką „Pod Twoją Obronę”.
Stowarzyszenie wydało publikację 200 lat uzdrowiska Krzeszowice.
1983    Z inicjatywy SMZK, przy współpracy Rady Narodowej Miasta-Gminy Krzeszowice, zostały zorganizowane obchody pięćdziesięciolecia praw miejskich Krzeszowic; była uroczysta sesja Rady Narodowej, wybito medal okolicznościowy, ufundowano tablicę pamiątkową, którą umieszczono w holu Urzędu Miejskiego (została zdjęta podczas remontu budynku. W świetle dokumentów Krzeszowice są miastem od 1924 roku).
1984    W VI edycji konkursu „Bliżej regionu – bliżej kraju” (za 1983) SMZK zajęło trzecie miejsce i otrzymało nagrodę w wysokości 300.000 zł.
Stowarzyszenie otrzymało od Anny Studenckiej nieruchomość (dom z działką) w Krzeszowicach, przy ul. Krakowskiej 30, z przeznaczeniem na ekspozycję zbiorów.
SMZK wspólnie z Komitetem Miejsko-Gminnym ZSL w Krzeszowicach zorganizowało spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie możliwości reaktywowania uzdrowiska w Krzeszowicach.
1985    Przeprowadzono prace remontowo-budowlane nowej siedziby SMZK przy ul. Krakowskiej 30.
SMZK zajęło pierwsze miejsce w konkursie „Najciekawsze zbiory etnograficzne w Izbach Regionalnych”, ogłoszonym przez KDK w Krakowie; nagroda pieniężna została przeznaczona na konserwację eksponatów.